İzmir Kişisel Gelişim Zirvesi (24 Eylül 2017)

Yaşamartı yeni sezon Kişisel Gelişim Zirveleri başlıyor! İzmir “Kişisel Gelişim Zirvesi” 24 Eylül’de İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde sadece Yaşamartı sahnesinde. 4 Profesyonel Sertifikalı İzmir Kişisel Gelişim Zirvesi’nde, NTV Haber Spikeri Erhan Ertürk, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut, Öğretmen ve Yazar Ahmet Naç, Psikolog/Yazar Yrd.Doç.Dr. Ozanser Uğurlu profesyonel sunumlarıyla sahnede. Yılın en büyük Kişisel Gelişim Zirvesi için kontenjanlar dolmadan yerinizi ayırtın, Türkiye’nin en iyileri ile sunumlar ve tanışma fırsatını kaçırmayın.
– ERHAN ERTÜRK (NTV Haber Spikeri)
“Etkili İletişim & Beden Dili”
Doğru ve Estetik Konuşma

– MEHMET TURGUT (Fotoğraf Sanatçısı/TEDx Konuşmacısı)
“Farkındalık ve Yaratıcı Düşünce”
Tutkulu Bir Yaşamın Farkına Varmanın Yolları

– AHMET NAÇ (Öğretmen/Yazar)
“Motivasyon ve Yönetim Teknikleri”
Zincirlerinizden Kurtularak Potansiyeli Açığa Çıkarma”

– OZANSER UĞURLU (Yar. Doç. Dr./Psikolog/Yazar/Eğitmen/TEDx Konuşmacısı)
“Dert Etme Her Şeyi Hayat’ta”
PsikoMatrix’e Nasıl Girdik Nasıl Çıkarız?

ETKİLİ İLETİŞİM ve BEDEN DİLİ(Uygulamalı)
Doğru ve Estetik Konuşma

– ERHAN ERTÜRK (NTV Haber Spikeri)

Her insan duygu ve düşüncelerini aktarmak üzere konuşma becerisine sahiptir. İletişim ise; konuşma tarzımız, ses tonumuz, konuşma hızımız, kullandığımız kelimeler, beden dili gibi farklı özellikleri içine katmamız gereken bir süreci işaret eder. Bu nedenledir ki; iletişim becerilerimizi geliştirmek yolundaki çabalarımız, hem ruhsal, hem bedensel, hem zihinsel bir olgunluğu da beraberinde getirecektir.

Her insan farklı özelliklerle doğar ve bu özelliklerini kullanarak hayatta yol almaya çalışır. Aldığımız eğitimlerle gelişir, bilgiyi hayata uyumlandırmaya çalışırız. Kişinin kendine ve varoluşa dair farkındalığını geliştirdiği noktada, hayata bakışı ve “ben” algısı değişmeye başlar. Kendimizi daha iyi tanıdıkça, hayattaki amaçlarımız da berraklaşmaya başlar. Kişisel gelişim, kendimizi ve hayata geliş amacımızı anlamaya yardımcı olur.

– Etkili iletişim kurabilme konusunda kişisel becerilerle ilgili farkındalığı geliştirmek için
– İş ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı sorunları çözmek için
– İletişimi doğru yönetebilmek için kendi iç dünyamızı anlamak için
– İletişimin kendimizden başladığını ve iyi yönetilmesi gerektiğini kavramak için
– Yanlış iletişimden doğan çatışmayı önlemek için

Erhan Ertürk ile iletişim becerilerinizi geliştirmeye hazır mısınız?

MOTİVASYON ve YÖNETİM TEKNİKLERİ:ZİNCİRLERİMİZDEN KURTULARAK POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKARMA
– AHMET NAÇ (Öğretmen)

Bugüne kadar öğrendiklerimiz; çocukluktan başlayarak aile, okul, mahalle, arkadaş çevresi vs. kısacası toplumun geleneksel davranış kalıplarına uymak zorunda hissediyoruz kendimizi ancak bunu yapmak zorunda değiliz. Harekete geçmemizi engelleyen, bizi zincirle bağlı tutan tüm bileşenlerden sıyrılmamız gerekiyor. Potansiyelimizi farkedip açığa çıkarabilmek için zincirlerimizi bir kenara bırakıyoruz. Milyonların takip ettiği yeni nesil öğretmen Ahmet Naç ile yaratıcılığınızı kullanarak potansiyelinizi serbest bırakmaya hazır mısınız?

“FARKINDALIK ve YARATICI DÜŞÜNCE”
Tutkulu Bir Yaşamın Farkına Varmanın Yolları
– MEHMET TURGUT (Fotoğraf Sanatçısı)

Hayat tüm zorlukları ve hızıyla akıp giderken insanlar bu akışa kapılıp kendi gördüklerinin ya da gördüklerini zannettikleri şeyleri yargılamaktadırlar. Bu süreçte birey, hayatın güzelliklerini, tutkularını, yeri geldiğinde bir sanat çalışmasını kaçırmaktadır. Gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta tutkuyla bağlandığımız her an farkında olarak mümkündür. Tutku yaratıcı düşünce biçimini getirir. Yaratıcı düşündükçe hayatın klişelerinden ve rutinlerinden çıkabiliriz. Ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut tutkulu bir yaşamın farkına varmamız ve yaratıcı düşünce ile yolumuza devam edebilmemizin yollarını Kişisel Gelişim Zirvesi’ nde bizlerle paylaşacak

“DERT ETME HER ŞEYİ HAYATTA”
PsikoMatrix’e nasıl girdik nasıl çıkarız?
– OZANSER UĞURLU (Yar. Doç. Dr./Psikolog/Yazar/Eğitmen/TEDx Konuşmacısı)

Hayat seni çağırıyor, kısacık ömrünü hakkını vererek yaşa diye, ama o çağrıya karşılık veremiyoruz kolayına, çünkü içinde yaşadığımız hayatlar PsikoMatrix’in kontrolü altında. Binlerce yıl önce akıllı olduğu için hayatta kalan Homo Sapiens tarıma geçerek karnını daha kolay doyurmanın yollarını bulduğunu sandı ama o gün bugündür yarattığı sistemin içinde sıkışmış bir şekilde mutlu olmak için debelenip duruyor. Ozanser Uğurlu, yüreğimizi daraltan, zihnimizi bunaltan, bizi esir alan dertlerin PsikoMatrix tarafından hayatımıza nasıl eklendiğinin hikayesini anlatıyor. PsikoMatrix’in hayatımızı nasıl bir cendereye soktuğunu, kendimizi bu cendere içerisinde nasıl kaybettiğimizi, dert diye hayatımıza soktuğumuz şeylerin bizi mutlu bir hayat yaşamaktan nasıl alıkoyduğunu örnekleriyle gösteriyor. Hayatı doyasıya kucaklamak için neler yapabileceğinizi dinleyecek, daha mutlu hayatlara hiçte uzak olmadığınızı göreceksiniz.

– 4 PROFESYONEL OTURUM 4 SERTİFİKA
– TEKRARI YOKTUR!

Bir cevap yazın