İçişleri Bakanlığı 14 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı memur alımı yapıyor. Yayınlanan ilana göre İçişleri Bakanlığına 14 sözleşmeli personel alınacak. Sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı memur alımı ilanı yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden yayınlanan ilanda İçişleri Bakanlığında görev yapmak üzere 14 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca bilişim personeli alımı yapılacak.

Başvuru şartları arasında bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı belirtiliyor. Bunlar dışında fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun adaylar da başvuru yapabilecek.

Adaylarda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak şartı aranacak. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, erkek adaylar için de askerlikle ilişiği bulunmamak gerekiyor. Diğer başvuru şartlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı memur alımı başvuruları 11 Eylül ile 22 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. İstenilen belgelerin İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına elden ya da posta yolu ile ulaştırılması gerekiyor. KPSS puanı olmayan adayların puanı 70 olarak kabul edilecek. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı için

 

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 14 (on dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir), ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  2. 2 B-ÖZEL ŞARTLAR 1. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) İyi derecede C# .NET bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak, ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak, d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak, e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak, f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Nesne tabanlı yazılım mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ğ) Kullanıcı sayısı 20.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az 1 adet projeyi başarılı şekilde yönetmiş olmak, h) Oracle veritabanı 11G ve üstü versiyonlarında tecrübe sahibi olmak, ı) Açık kaynak sistemler üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, i) Gerçek zamanlı haberleşme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak, j) Java, J2EE, JSF, EJB, Weblogic 11G, 12C, Middleware araçları, Spring, Hibernate konularında deneyimli olmak, k) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak, l) Web Servisler (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak, m) Oracle Database ve Weblogic yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, n) Bilişim sistemleri konusunda en az 10 yıl tecrübeli olmak, o) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, ö) Linux ortamlar üzerinde tecrübe sahibi ve geliştirme yapmış olmak, p) Web uygulama güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Kripto yönetim, şifreleme algoritmaları konusunda tecrübe sahibi olmak. r) Java EE 7, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, Jasperreport, Junit, Maven, Subversion, Git, Netbeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak, s) Restful servis konularında tecrübe sahibi olmak, ş) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek, 3 t) Websocket, JMS, loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak, u) Redhat üzerinde Weblogıc, Clustered Managed server kurulumu yapmak, Jms, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek, ü) Webrtc konularında tecrübe sahibi olmak, kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak, v) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

2. KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) BGP, MGRE, DMVPN, VRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak, e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak f) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak g) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. ğ) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak, h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak, ı) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak i) Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, j) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak, k) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak l) Video konferans ünitelerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak m) Cisco, Nexus, Switch’ ler konusunda bilgi sahibi olmak. n) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak, TERCİHEN o) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak. 4 3. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 1.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, c) Mail Gateway yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, ç) System Center Configuration Manager (SCCM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak, d) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak, e) Load Balancer cihazları üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Windows Failover Cluster Ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) “MCSE: Cloud Platform And Infrastructure”, “MCSE: Server Infrastructure”, “MCSE Productivity Solutions Expert” sertifikalarından en az birine sahip olmak, ğ) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 

4. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Java teknolojileri konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek, c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak, ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, f) Weblogic 10G, 11G VEYA 12C, JBOSS, Glassfish 3.X VEYA 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak, g) Fussion Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, ğ) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak, 5 h) Oracle 10,11 VEYA 12C üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak, ı) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak, i) CDI konularında deneyim sahibi olmak, j) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek, k) Redhat üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek, l) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak, 5. UYGULAMA YÖNETİMİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl iş tecrübesi olmak ve bunu belgelemek, c) C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak, ç) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak, d) Oracle orta katman ürünlerinde (oracle ESB ve OSB (11G), oracle SOA SUİTE (11G VE 12C), Weblogic Server, Enterprise Repository) tecrübe sahibi olmak, e) Oracle SOA Suite ve Oracle Service Bus (OSB) ile entegrasyon bileşenleri geliştirme deneyimli olmak, f) Web servis standartlarında ve teknolojilerinde (XML, XSD, XSLT, SOAP ..) deneyimli olmak, g) Java (JSF, ADF) ve Websphere teknolojilerine hakim olmak, ğ) Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübeli olmak, h) İş süreçleri izleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine hakim olmak, ı) Microsoft Windows Server ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübesi bulunmak, i) Shell ve Powershell Script yazma bilgisine sahip olmak, j) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak. 6

 

6. VERİTABANI UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, c) Linux üzerinde Oracle RAC/GRİD/ASM olarak çalışan büyük ölçekli oracle veri tabanı yönetmiş olmak, ç) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, Rman felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, d) Linux düzeyinde Oracle Import ve Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux Crontab’a eklemiş olmak, e) MS SQL Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, g) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak, ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak, h) PL/SQL bilgisine sahip olmak, ı) Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, i) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak, j) Veri tabanı programcılığı konusunda Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak, k) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek.

 

7. AĞ UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 7 mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.LX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ç) Backbone Switch yönetiminde en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak, d) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak, e) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak, f) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ğ) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak, h) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

 

8. SİBER GÜVENLİK UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, a) Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek, c) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak, ç) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall ve IPS gibi ağ cihazları konusunda bilgi sahibi olmak, d) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, e) Penetrasyon/sizma testi, zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, f) Web uygulama güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, g) Bilgi güvenliği standartlari konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT.vb), 8 ğ) Bilgi güvenliği yönetim standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, h) Log yönetimi ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak, ı) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak, i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak,

 

9. JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI ( 2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) j) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, k) Java teknolojileri konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek, l) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibemate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak, m) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, n) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak, o) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, ö) Weblogic 10G, 11G VEYA 12C, JBOSS, Glassfish 3.X VEYA 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak, p) Oracle 10,11 VEYA 12C üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak, r) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakım olmak, s) CDI konularında deneyim sahibi olmak, ş) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

 

10. WEB UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 9 denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bir Portfolyo ile sunabilecek olmak, C#, HTML5, CSS, Javascript alt yapısına sahip ve uygulama seviyesinde uzman olmak, c) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek, ç) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama yapabilmek, d) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek, e) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak, f) Leaflet, Openlayers vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Ajax, Json, Rest servisler vb. yaygın web kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) SVN ve GIT konularında tecrübe sahibi olmak.

 

11. WEB TASARIM UZMANI ( 1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, b) Kamu kurum ve kuruluşları veya özel firmaların web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde en az üç (3) yıl çalışmış olmak veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve yönetimi hizmetleri veren firmalarda en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve tecrübesini bir portfolyo ile sunabilecek olmak, c) İnternet sayfası tasarlama ve grafik tasarım konularında tecrübesi olmak, ç) Hazır şablonalar vb. kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak, d) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, e) Web teknolojileri(HTML 5, CSS3, Javascript, JQuery, Angularjs vb.) konularında tecrübe sahibi olmak, f) JQuery konusunda ileri derecede uzman olmak, g) İçerik yönetim sistemleri ile ilgili tecrübe sahibi olmak, 10 ğ) Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge ve mizanpaj vb.) konusunda tecrübeli olmak, TERCİHEN h) MSSQL Server veya Oracle veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, ı) .NET, C# ve ASP.NET Webform, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak, i) Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Flash gibi programlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, j) Daha önce hazırlamış olduğu web arayüz, logo gibi tasarımlarını sunabilecek olmak, k) XML servisleri, Restful servis gibi teknolojilere bilgi sahibi olmak. II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ Başvurular, 11 – 22 / 09 / 2017 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, en geç 22/09/2017 tarihi saat 17:30’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı – İnönü Bulvarı No:4 A-Blok Kat: 1 Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. a) Başvuru formu (Fotoğraflı), b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır), c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır), e) 2016-2017 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.), f) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

 

11 III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 06/10/2017 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ a) Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi, b) İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP, AJAX, JAVA, JQuery, Angularjs, SOA, Uygulama Güvenlik Duvarları, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama Sunucuları) c) Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, ç) Bilgisayar Ağları, d) İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux) e) Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar. Yazılı sınav 15/10/2017 Pazar günü saat: 13:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav 06-07-08-09 Kasım 2017 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır. V. DEĞERLENDİRME Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

 

12 VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. VII. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (5.011,63) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen bürüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. VIII. DİĞER HUSUSLAR Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır (güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır). Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Kaynak:Buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın