Geleceğin Teknolojileri Konferansı ‘Turing’ten Geleceğe Yapay Zeka’

Geleceğin Teknolojileri Konferansı ‘Turing’ten Geleceğe Yapay Zeka’
‘Yapay Zekâ’ ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 20. Yüzyılın ilk yarısında Alan Mathison Turing tarafından başlatılmıştı. Turing, geliştirmiş olduğu çeşitli makineler aracılığıyla İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanların şifrelerini çözerken Heath Robinson, Bombe ve Colossus gibi ilk örneksel bilgisayarların da yaratıcısı olmuştu. Yine kendi geliştirdiği Turing testi ile makinelerin ne denli düşünme yetisine sahip olduklarını sorgulayan bir kıstas ortaya çıkardı. Düşünebilen makineler konusunda ilk çalışmalar Turing ile başlamış olsa da, ‘Yapay Zekâ’ kavramı ilk olarak 1956 yılında Stanford Üniversitesi’nden Profesör John McCarthy tarafından ortaya atıldı. McCarthy’ye göre ‘Yapay Zekâ’ (Artificial Intelligence, AI), makineleri zeki yapan mühendislik ve bilim dalıdır. Turing ve McCarthy’nin çalışmalarına süreç içinde Claude Elwood Shannon, Marvin Minsky, Allen Newell ve Herbert Alexander Simon gibi bilim insanları da katıldı ve bu alanda onların da yadsınamaz katkıları oldu.
Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız ve gelecekte de bilim dünyasının gündemini yoğunluklu olarak işgal edecek olan ‘Yapay Zekâ’ kavramı, toplum içinde bireylerde de çok farklı bir şeyin çağrışımını yapmaktadır. ‘Yapay Zekâ’ uzmanlık alanlarına göre farklı tanımları içerebilmekte olduğundan tek bir tanım altında toplamak çok güçtür. Günümüzde, ‘Yapay Zekâ’ alanında çok sayıda bilim dalı altında çalışmalar sürdürülse de henüz güçlü ‘Yapay Zekâ’ hedefine ulaşılmış değildir. Ancak, araştırmacıların uzun dönem hedefleri içinde yer almaktadır. Hedeflere doğru adımlar atıldıkça da ‘Yapay Zekâ’nın insanlık için çok büyük tehlikelere neden olabileceği de öne sürülmektedir. Bu konudaki gelişmelere temkinli yaklaşan ünlü fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking, düşünen makinelerin gelecekte bir gün kendi iradelerini kazanmaları durumunda, bununla insanoğlunun iradesine egemen olmaya çalışabileceklerini, bir anlamda insanoğlunu köleleştirebileceklerini gündeme getirmiştir.
Günümüzde, özellikle toplumlar içinde de, gelecek teknoloji dünyasında çok geniş bir alanı kapsayacak olan ‘Yapay Zekâ’ ile ilgili yanlış yargılar ve çekinceler söz konusudur. Buna neden olarak konu ile ilgili yeterli bilgilenmenin olmadığı tespitinden hareket ederek, bu alanda uzman kişileri düzenlenecek bir etkinlikte bir araya getirip bir nebze de olsa bilgi dağarcığımıza katkıda bulundurma düşüncesi doğdu. Önümüzdeki yıllarda da başka alanlarda düzenlenmesi kararlaştırılan ve ilki 9 Aralık 2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan Geleceğin Teknolojileri Konferansı’nın ana konusu ‘Yapay Zekâ’ olarak belirlendi. ‘Turing’ten geleceğe Yapay Zekâ’ temasıyla gerçekleştirilecek konferansta yurtdışı ve yurtiçinden yetkin bilim insanları ve bu alanda çalışan uzmanlar, konu hakkında bizleri aydınlatacaklar, sorularımıza yanıt vermeye çalışacaklardır.
Sizleri etkinliğimize katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Saygılarımızla…
Yürütme Kurulu
Prof.Dr. F.Acar Savacı Prof.Dr. Cüneyt Güzelis Prof.Dr. Tülay Yıldırım Yrd.Doç.Dr. Berna Özbek Sebnem Seçkin Ugurlu E. Orhan Örücü Akın Karakılıç Ali Fuat Aydın Alpaslan Güzelis Barıs Aydın Deniz Ülker Gökhan Sezer Hasan Sahin Ibrahim Yigiter M. Serhat Uyar M. Yavuz Alkan Mahir Ulutas Mehmet Ali Bodur Murat Kocaman Mükremin Zülkadiroglu Onur Uzunlar Umur Akbas Y. Ulas Kabukçu Zehni Yılmaz

Bir cevap yazın