EMO TURİNG`DEN GELECEĞE YAPAY ZEKA

 

 

 

Yapay Zekâ ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar, 20. yüzyılın ilk yarısında Alan Mathison Turing tarafından başlatılmıştır. Turing, geliştirmiş olduğu çeşitli makineler aracılığıyla İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanların şifrelerini çözerken Heath Robinson, Bombe ve Colossus gibi ilk örneksel bilgisayarların da yaratıcısı olmuştur. Yine kendi geliştirdiği Turing testi ile makinelerin ne denli düşünme yetisine sahip olduklarını sorgulayan bir kıstas ortaya çıkarmıştır. Düşünebilen makineler konusunda ilk çalışmalar Turing ile başlamış olsa da, Yapay Zekâ kavramı ilk olarak 1956 yılında Stanford Üniversitesi`nden Profesör John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır. McCarthy`ye göre Yapay Zekâ (Artificial Intelligence, AI), makineleri zeki yapan mühendislik ve bilim dalıdır. Turing ve McCarthy`nin çalışmalarına süreç içinde Claude Elwood Shannon, Marvin Minsky, Allen Newell ve Herbert Alexander Simon gibi bilim insanları da katılmış ve bu alanda onların da yadsınamaz katkıları olmuştur.

Son yıllarda sıklıkla duymaya başladığımız ve gelecekte de bilim dünyasının gündemini yoğunluklu olarak işgal edecek olan Yapay Zekâ kavramı, toplum içinde bireylerde de çok farklı çağrışımlar yapmaktadır. Yapay Zekâ uzmanlık alanlarına göre farklı tanımları içerebilmekte olduğundan tek bir tanım altında toplanması çok güçtür.  Günümüzde, Yapay Zekâ alanında çok sayıda bilim dalı altında çalışmalar sürdürülse de güçlü Yapay Zekâ hedefine ulaşılması henüz araştırmacıların uzun dönem hedefleri içinde yer almaktadır. Konu ile ilgili adımlar atıldıkça da Yapay Zekâ`nın insanlık için büyük tehlikelere neden olabileceği de öne sürülmektedir. Bu konudaki gelişmelere temkinli yaklaşan ünlü fizikçi ve evrenbilimci Stephen Hawking, düşünen makinelerin gelecekte bir gün kendi  iradelerini kazanmaları durumunda, bununla insanoğlunun iradesine egemen olmaya çalışabileceklerini, bir anlamda insanoğlunu köleleştirebileceklerini gündeme getirmiştir.

Günümüzde, gelecek teknoloji dünyasında çok geniş bir alanı kapsayacak olan Yapay Zekâ ile ilgili yanlış yargılar ve çekinceler söz konusudur. Konu ile ilgili yeterli bilgilenmenin olmadığı tespitinden hareket ederek, bu alanda uzman kişilerin düzenlenecek bir etkinlikte bir araya getirilerek bir nebze de olsa bilgi dağarcığımıza katkıda bulundurabileceği düşüncesi doğdu. Önümüzdeki yıllarda da başka alanlarda düzenlenmesi planlanan ve ilki 9 Aralık 2017 tarihinde İzmir`de gerçekleştirilecek olan Geleceğin Teknolojileri Konferansı`nın ana konusu Yapay Zekâ olarak belirlenmiştir. ‘Turing`ten Geleceğe Yapay Zekâ` temasıyla gerçekleştirilecek konferansta yurtdışı ve yurtiçinden yetkin bilim insanları ve bu alanda çalışan uzmanlar, konu hakkında bizleri aydınlatacaklar, sorularımıza yanıt vermeye çalışacaklardır.

Bir cevap yazın