Atatürk’ün bilime yaptığı katkılar nelerdir?

Atatürk’ün ülkemizde bilim ve teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması için yaptığı bazı çalışmalar şunlardır:

 

  • Atatürk ölmeden bir buçuk yıl kadar önce, kendi eliyle “Geometri” adlı bir kitap yazmıştır. Bu 44 sayfalık kitapta çember, açı, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, artı, eksi, bölü, eşit, toplam, gibi terimler ilk defa Atatürk tarafından türetilmiştir ve kullanılmıştır.
  • Ülkede bilimsel alanda mühendis, doktor, bilim adamı yetiştirecek okullar, üniversiteler açılmasına katkıda bulunmuştur.
  • Bu amaçla; Türk Dil ve Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Yüksek Mühendis Mektebi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, yer altı kaynaklarını araştırmak için Maden Arama Enstitüsü gibi çeşitli kurumların kurulmasına öncülük etti.
  • Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek için yurt dışına öğrenci gönderilmesini teşvik etmiştir.
  • Yeni Türk harflerinin kabulü ile okuma yazma kampanyası başlatılmıştır. Böylece okur-yazar kitlenin artmasına katkı sağlamış oldu.

Kendi yer altı ve yer üstü kaynaklarını işleyip, kazanca dönüştüremeyen, kendi toprağını ekemeyen, kendi sanayisini kuramayan devletler, kesinlikle gelişemez. Atatürk bu gerçeği bildiği için

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” ve

“İlim, fen ve uzmanlık nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur.” demiştir.Ona göre bilimin milleti yoktur. Daima bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takipçisi olmamızı öğütlemiştir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkabilmesi ve çağı yakalayabilmesi yolunda en gerçek yol göstericinin bilim ve fen olduğunu söylemiştir.Atatürk bilime ve teknolojiye önem verdiğini sadece sözleriyle değil, bu alanda yapmış olduğu bir takım uygulamalarıyla da göstermiştir.

 

Bölen
Bölme
Bölüm
Bölünebilme
Çarpı
Çarpan
Çarpanlara Ayırma
Çember
Çıkarma
Dikey
Limit
Ondalık
Parabol
Piramit
Prizma
Sadeleştirme
Pay
Payda
Teğet
Maksumunaleyh
Taksim
Haric-i Kısmet
Kabiliyet-i Taksim
Zarb
Mazrup
Mazrubata Tefrik
Muhit-i Daire
Tarh
Amudi
Gaye
Aşar’i
Kat’ı Mükafti
Ehram
Menşur
İhtisar
Suret
Mahrec
Hatt-ı Mübas

1936-1937 yıllarında kendi eliyle “Geometri” adlı bir kitap yazmıştır.Bu geometri kitabında arapça terimler yerine türkçe terimleri ilk defa Atatürk kullanmıştır.Örnek olarak;

 


1935’te yer altı kaynaklarının araştırılması için Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Etibank kurulmuştur.1933’te ziraat(tarım) alanında bilimsel çalışmalar ve gelişmeler yapmak üzere Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.

İlköğretim devlet eliyle zorunlu ve parasız hale getirilmiştir. Her yaştan kişiye okuma-yazma öğretmek amacıyla “Millet Mektepleri” açılmıştır.

1932’de Türk Dil Kurumunu kurdurmuştur.

Mesleki ve teknik eğitime önem verilerek erkek ve kız sanat ve meslek okulları açılmıştır.

1935’te Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

1925’te “İstikbal göklerdedir” diyerek Türk Hava Kurumu’nun kurulmasını sağlamıştır.

Kaynak:Buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın