Algoritma’nın Hazırlanışı ve Kullanımı

İLGİSAYAR PROGRAMLAMA Ders 2: Algoritma ve Akış Şemaları
Yrd. Doç. Dr. Andaç MESUT Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

2 Problem Çözme Günlük hayatımızda ya da bilgisayarda çözmemiz gereken bir problem ile karşılaştığımızda yapılması gerekenler problem çözme tekniği olarak adlandırılmaktadır. Çözüm aşamaları aşağıdaki gibidir. Problemin hiçbir kuşkuya yer kalmaksızın anlaşılması Çözüme ulaşmak için gerekli ara işlemlerin belirlenerek sıralanması Ara işlemlerin sırasıyla uygulanması ve sonucun elde edilmesi

3 Algoritma Verilen herhangi bir problemin çözümüne ulaşmak amacıyla uygulanması gereken adımların hiçbir karışıklığa meydan vermemesi için sıralı ve düzenli bir şekilde yazıyla ifade edilmesine algoritma denilmektedir. Her algoritmanın sadece bir başlangıcı ve bir bitişi bulunmaktadır. Algoritmada adımlar sırasıyla işlenmektedir.

4 Algoritmanın hazırlanması
Diğer bir deyişle algoritma, verilerin, bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının, sonucun nasıl ve nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesi biçiminde tanımlanabilir. Algoritma hazırlanırken, çözüm için yapılması gerekli işlemler, öncelik sıraları göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdırlar.

5 Akış Şeması Sorunun çözümü için oluşturulmuş algoritmanın görsel olarak şekillerle ifade edilmesine akış şeması (flow chart) denilmektedir. Akış şemalarında algoritmanın adımları simgeler şeklinde kutular içine yazılmaktadır ve adımlar arasındaki ilişkiler ve akış yönü oklar ile gösterilmektedir.

6 Akış Şemasının Avantajları
Birbiri ile ilgili adımlar arasındaki mantıksal ilişkiyi gösterirler. İzlenmesi ve anlaşılması kolaydır. Şartlara bağlı olarak ortaya çıkan olayların takip edilmesi mümkündür. Belli bir standarda göre hazırlandıklarından herkesçe anlaşılabilir ve birden fazla kişi aynı şema üzerinde çalışabilir.

7 Akış Şeması Hazırlama Kuralları
Başlangıç ve bitiş uçları tanımlanmalıdır. Standart semboller kullanılmalıdır. Birbirini kesen akış hatları kullanılmamalıdır. Basit kararlar alınmalıdır. Şema belli bir yönde hazırlanmalıdır.

8 Akış Şeması Elemanları
Akış şemasının başlangıcını yada bitişini belirtir. Veri girişi yapılacağını belirtir. Ekranda görüntüleme yapılacağını belirtir.

9 Akış Şeması Elemanları
Yazıcıya çıktı olacağını belirtir. Hesaplama ya da değerlerin değişkenlere aktarımını gösterir. Aritmetik ve mantıksal ifadeler için karar verme ya da karşılaştırma durumunu gösterir.

10 Akış Şeması Elemanları
Yapılacak işler birden fazla sayıda yinelenecek ise yani iş akışında döngü var ise bu sembol kullanılır. İki nokta arası ilişkiyi gösterir. Döngü sonunu göstermek için ya da akış şemasının başka bir yere bağlantısını göstermek amacıyla kullanılır. Fonksiyon çağırılacağını belirtir. Akış Yönü İş akışının yönünü belirtir.

11 Akış Şemaları Akış şemaları içerik ve biçimlerine göre genel olarak üç grupta sınıflandırılabilirler. Doğrusal akış şemaları Mantıksal akış şemaları Döngü içeren akış şemaları

12 Doğrusal akış şemaları
İş akışları, giriş, hesaplama, çıkış biçiminde olan akış şemaları bu grup kapsamına girer. Yapısında karar alma ya da döngü ifadeleri içermeyen akış şemalarıdır.

 

Kaynak : http://slideplayer.biz.tr/slide/10241176/

Bir cevap yazın