Akış Diyagramı Nedir?

Akış Diyagramları

Algoritma cümlelerle veya sembollerle oluşturulabilir. Algoritmanın sembollerle gösterilmesine AKIŞ DİYAGRAMI denir. Algoritmanın cümlelerle oluşturulmuş haline ise SATIR ALGORİTMA denir. Bilgisayann yapısına uygun yazılmış algoritmalara ise PROGRAM denir.

Bir çok programcı, programlama dillerinden birisiyle programlanın yazmadan önce programın akış diyagramını çizmeyi adet haline getirmişlerdir. Bazı programcılar ise büyük akış diyagramlarını anlamanın ve kontrol etmenin çok zor olduğunu söyleyerek algoritma oluşturmadıklannı söylemektedir. Büyük projelerde ise programın belirli bir bölümünü gösteren algoritmalar hazırlanabilir. Bu şekilde bir program çok fazla sayıda algoritma ile açıklanabilir. Küçük programlar için akış diyagramı, problemin akışını takip etmek için faydalıdır. Özellikle programcılığı yeni öğrenen kimselere problemin algoritmasını veya akış diyagramını önce hazırlayıp kontrol etmesi, daha sonra programı yazması önerilir.

Önemli Not: Algoritma sembollerinin tek bir standardı yoktur. Farklı yazılım ekollerinde farklı algoritma sembolleri standardan geliştirilmiştir. Bu makalede kullanılan semboller genel olarak her ekolde bulunan sembollerdir.

“Okuma” işlemi için gösterdiğimiz sembol aslında bilgisayar ekranında gerçekleştirilen tüm okuma ve yazma işlemleri için kullanılmaktadır. “Yazma” işlemi için gösterdiğimiz sembol ise yalnızca çıkış işlemlerinde yazıcının kullanıldığını gösteren semboldür.

Öğrenci arkadaşlarımızın zihinlerini kanşürmamak ve sadece problem çözümlerine yoğunlaşmalannı sağlamak için sembolleri yukanda gösterdiğimiz gibi kullanacağız. Bu ve bundan sonraki yazılarda tüm okuma işlemleri için paralelkenar sembolünü, tüm yazma işlemleri için de tabanı eğik kesilmiş dikdörtgen şeklini kullanacağız.

 

Kaynak:http://www.reitix.com/Makaleler/Akis-Diyagrami-Nedir/ID=567

Bir cevap yazın